Čo je refaktoring kódu a kedy sa používa?

Pokiaľ sa zaujímaš o programovanie, určite si sa už stretol s pojmom refaktoring kódu. Ak ti ale toto slovné spojenie nič nehovorí a rád by si sa o ňom dozvedel viac, v článku ti prezradíme všetko, čo by si mal vedieť o refaktoringu, prečo refaktorizovať, kedy je refaktoring kódu vhodný a aké druhy refaktorizácie poznáme.

Pod pojmom refaktoring (z angl. refactoring) si môžeme predstaviť proces zmeny vnútornej štruktúry, teda už existujúceho zdrojového kódu programu alebo aplikácie bez zmeny jeho vonkajšieho správania. Refaktoring má za úlohu vyriešiť problémy ako duplicitný kód, príliš dlhá metóda či funkcia, príliš dlhý cyklus, priveľa parametrov funkcie, príliš veľká trieda s množstvom atribútov, zbytočne zložité všeobecnosti a switche založené na údajoch z inej triedy. Jeho cieľom je zlepšiť nefunkčné vlastnosti kódu so zámerom dosiahnuť čitateľnejší a zrozumiteľnejší kód ľahší na ďalšiu údržbu, úpravu a rozširovanie.

Dôvody, prečo robiť refaktoring pri vývoji aplikácie

Mnoho ľudí sa domnieva, že ak zdrojový kód nie je porušený a funguje bez väčších problémov, nie je nutné ho ďalej opravovať. Refaktoring však môže predĺžiť životnosť a spomaliť proces starnutia zdrojového kódu pri vývoji aplikácií. Veľkou výhodou je taktiež v prípade návratnosti ku kódu a budúcich možných vylepšení, čo je ale na druhej strane zatiaľ mimoriadne nákladné.

Vedel si, že...

… refaktoring kódu zvyšuje produktivitu a znižuje fluktuáciu zamestnancov zapríčinenú syndrómom vyhorenia, s ktorým sa stretáva mnoho programátorov z dôvodu vysokej vyťaženosti, prepracovanosti a vysokých požiadaviek. Vďaka refaktoringu je totiž zdrojový kód čistejší a programátorom sa s ním následne lepšie pracuje.

Okrem zlepšenia návrhu a zrozumiteľnosti softvéru pomáha refaktoring nachádzať chyby, opraviť dizajn softvéru a umožňuje rýchlejšie programovanie. Namiesto toho, aby musel programátor hľadať chyby manuálne sa totiž môže zamerať na písanie kódu. V dôsledku refaktoringu sa síce zvyčajne zvyšuje počet tried a metód, no zmenšuje sa ich veľkosť, čím vznikajú menšie a jednoduchšie časti zdrojového kódu.

Kedy sa používa refaktoria kódu
Existuje niekoľko dôvodov, prečo refaktorizovať zdrojový kód.

Kedy využiť refaktoring zdrojového kódu aplikácie?

Vo všeobecnosti platí, že refaktoring zdrojového kódu je možný a vhodný kedykoľvek. Ak máš pocit, že sa tvoj program alebo aplikácia dostali do bodu, keď je len veľmi náročné sa v nich zorientovať, prípadne si nie si istý tým, či je niečo zle alebo dobre, spásu môžeš nájsť práve v refaktorizácii. Ideálna je v prípade pridávania novej funkcie do programu, hľadania a opravy chýb, údržby či budúcej návratnosti. Pokiaľ je teda pravdepodobné, že sa ku kódu v budúcnosti vrátiš, refaktoring ti v tomto ohľade jednoznačne pomôže.

Odporúčame ti...

Po refaktoringu by si mal siahnuť aj vtedy, keď sa v dôsledku zmeny vyžadujú úpravy rôznych metód v programe či veľké množstvo úprav vo viacerých triedach, keď trieda takmer nič nerobí alebo keď sa nejaká metóda priveľmi zaujíma o inú triedu. Pri prehnanom používaní jednoduchých (primitívnych) typov, zhlukoch dát, generalizácii či pomocných atribútoch tried príde refaktorizácia taktiež vhod.

Aké druhy refaktoringu poznáme

V súvislosti s refaktorizáciou rozlišujeme viaceré typy refaktoringu, ako napríklad refaktoring na úrovni dát, príkazov, funkcií, implementácie a rozhrania tried alebo globálna refaktorizácia:

  • Refaktoring dát – zaraďujeme sem operácie ako zmena názvu premennej, nahradenie premennej výrazom či výrazu funkciou, zmena primitívneho dátového typu na triedu alebo rozdelenie viacúčelovej premennej na viac premenných.
  • Refaktoring príkazov – obsahuje napríklad zlúčenie duplicitných častí kódu, použitie príkazov break či return namiesto riadiacej premennej cyklu a náhradu podmieneného kódu polymorfizmom.
  • Refaktoring funkcií – patria sem operácie ako extrakcia funkcie, pridanie a odobranie parametrov, nahradenie zložitého algoritmu jednoduchým a zlúčenie podobných alebo naopak rozdelenie odlišných funkcií.
  • Refaktoring implementácie tried – zahŕňa napríklad presun atribútov, metód či tela konštruktorov medzi podtriedou alebo nadtriedou či zmenu umiestnenia metódy alebo dát.
  • Refaktoring rozhrania tried – súčasťou sú operácie ako vyradenie či rozdelenie jednej triedy, presun metódy v rámci tried, pridanie cudzej funkcie a rozširujúcej triedy.
  • Globálny refaktoring – zaraďujeme sem napríklad tvorbu zdroja pre dáta, ktoré nemáme pod kontrolou alebo zmenu jednosmernej väzby medzi triedami na obojsmernú a naopak.

Ani programovanie v Java sa nezaobíde bez refaktoringu kódu. Ak ovládaš programovacie jazyky a láka ťa práca programátora, tak hľadáme práve teba. Zamestnanie programátor so sebou prináša množstvo výhod vrátane atraktívneho platového ohodnotenia a možnosti kariérneho rastu. Ako Java developer sa môžeš vypracovať až na pozíciu Java programátor senior, kde ťa čaká už skutočne zaujímavý plat programátora.

Pokiaľ teda ovládaš základy programovania a máš chuť pracovať na zaujímavých projektoch v poprednej IT spoločnosti, prezri si voľné pracovné miesta pre programátorov a pošli nám svoje CV. V msg life Slovakia ti ponúkame bohatý zamestnanecký program a firemné benefity, o ktorých sa ti ani nesnívalo. Pridaj sa k nám a podieľaj sa s nami na tvorbe budúcnosti v oblasti digitálneho poisťovníctva.

Daj nám o sebe vedieť