Kontakt

Jozef

JAVA SOFTWARE DEVELOPER

Oblasti poisťovníctva som sa začal venovať až po príchode do firmy, no mnohé predošlé skúsenosti využívam aj tu.

Jaro

SOFTWARE DEVELOPER

Na vlastné oči som mohol sledovať, ako začínajúca PIT Slovakia rástla a kam ako msg life Slovakia napreduje.

Michal

SOFTWARE DEVELOPER

Okrem platu ma najviac presvedčil fakt, že išlo o oveľa menšiu spoločnosť a nie o tradičný korporát.

Prílohu väčšiu ako 4MB pošlite na
jobs.sk@msg-life.com

Pridaj sa k nám!

    *

    *

    Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť msg life Slovakia s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780. Osobné údaje v rozsahu životopisu, žiadosti o prijatie do zamestnania, motivačného listu, resp. ďalších podkladov s Vašimi osobnými údajmi doplnených o prípadné poznámky z výberového konania sa budú spracúvať na účely výberového konania a vytvárania databázy uchádzačov pre budúce výberové konania vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu 3 rokov. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese: jobs@msg-life.com alebo písomným oznámením na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov založené na súhlase pred jeho odvolaním. Osobné údaje môže spracúvať aj prevádzkovateľom poverený sprostredkovateľ (poskytovateľ systému), spoločnosť recruitis.io s. r. o., Chmelova 357/2, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČ: 27508391. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete tu>.

    Daj nám o sebe vedieť