IT skills, frameworky a nástroje, ktoré posunú tvoju Java kariéru na ďalší level

V dnešnom, rýchlo sa meniacom svete IT je byť o krok vpred nie len výhodou, ale aj nutnosťou. Svet technológií je ako rýchlo tečúca rieka a na úspešnú plavbu po nej si musíš neustále zdokonaľovať svoje zručnosti a dynamicky sa prispôsobovať zmenám prúdu. Tento postoj platí obzvlášť pre Java programátorov, ktorí chcú posunúť svoju kariéru na vyššiu úroveň.

Java, so svojou spoľahlivou, univerzálnou a platformovo nezávislou povahou, zostáva základným kameňom IT priemyslu po celé desaťročia. Avšak kľúčom k úspechu v tomto vysoko konkurenčnom odvetví nie je len zvládnutie samotnej Javy, ale aj rozvíjanie širšieho portfólia IT zručností, ktoré dopĺňajú a rozširujú tvoje odborné znalosti. Tento článok je tvojím kompasom, ktorý ťa prevedie novými IT zručnosťami na horizonte, ktoré môžu posunúť tvoju kariéru v oblasti Javy na novú úroveň.

Hodnotu neustáleho vzdelávania sa nie je vhodné podceňovať.  Každý riadok kódu, ktorý napíšeš, každú chybu, ktorú opravíš a každú novú zručnosť, ktorú sa naučíš, je investíciou do tvojho profesionálneho rastu. (Prečítaj si náš predošlý článok Tipy a triky z praxe pri programovaní). Pamätaj si, že IT odvetvie je oblasťou neobmedzených možností, kde inovácie a prispôsobenie sú vstupnou bránou k úspechu. A je to práve úspech, ktorý nám dodáva silu prekonávať všetky nástrahy, ktoré nám bránia sa neustále zlepšovať a dosiahnuť toľko vytúženú novú úroveň.

Okrem toho tu existuje nepopierateľná finančná motivácia na zdokonaľovanie sa v oblasti IT, ktorú máme všetci tak radi. Spoločnosti po celom svete neustále hľadajú špičkových odborníkov a sú ochotné ponúknuť nadštandardné platy tým, ktorí majú zručnosti, ktoré im zabezpečia alebo udržia technologický pokrok. Naučením sa nových IT zručností nielen zvýšiš svoje šance na uplatnenie sa na trhu práce, ale si tak aj otvoríš dvere k lepšie plateným pozíciám a kariérnemu postupu.

Aj keď je náš blog venovaný hlavne témam z oblasti Javy, my v msg life Slovakia sme veľkí fanúšikovia nových IT technológií, z ktorých niekoľko z nich sa ti pokúsime predstaviť. Ak sa u nás zamestnáš (pozri si naše najnovšie pracovné ponuky), s mnohými z nich sa budeš môcť zoznámiť aj osobne.

Je čas využiť príležitosť, prijať nové výzvy a vydať sa na cestu k informačne nabitej a finančne motivujúcej kariére v oblasti Javy s týmito novými IT zručnosťami. Pusťme sa do toho!

Spring Framework

Niet pochýb o tom, že Spring Framework patrí zamestnávateľom vysoko preferovaných zručnostiam u Java developerov. Spring Framework je populárny framework pre vývoj aplikácií v jazyku Java. Charakterizuje sa ako komplexný, ľahko rozšíriteľný a flexibilný nástroj, ktorý poskytuje riešenia pre mnohé aspekty vývoja softvéru. Tento framework uľahčuje tvorbu spoľahlivých, výkonných a ľahko udržiavateľných aplikácií a ponúka široké spektrum funkcií, vrátane Inversion of Control, Dependency Injection, Transaction Management, aspektovo orientovaného programovania, modulu pre prácu s dátami (Spring Data) a mnoho ďalších. Spring Framework je častokrát stavebným kameňom mnohých moderných Java aplikácií a je známy svojou schopnosťou zjednodušiť vývoj a zvýšiť efektivitu softvérových projektov. Momentálne aktuálna je 6.0 verzia.

Spring framework diagram
Spring framework

Git

Prvýkrát ho predstavil v roku 2005 Linus Torvalds pri vývoji jadra Linuxu. Git je open-source distribuovaný systémový nástroj na správu verzií, ktorý ľahko zvládne všetko od malých až po veľké projekty. Väčšina organizácií a jednotlivcov chce funkčnosť, výkon, bezpečnosť a flexibilitu, ktorú Git poskytuje. Je to tiež užitočný nástroj DevOps na kontrolu distribuovaných verzií. GIT je základom mnohých služieb, ktoré poznáme, ako sú Github a GitLab (Prečítaj si náš článok Git vs. GitHub vs. GitLab). Najlepšie na Gite je, že ho môžeš používať každý deň bez toho, aby si musel platiť, a to vďaka licencii GPL. Pre svojich používateľov poskytuje funkciu klonovania, pomocou ktorej možno v prípade potreby distribuovať celý projekt na iný počítač, čo uľahčuje škálovateľnosť vývojového tímu.

GIT diagram
Git

SQL

SQL je skratka pre Structured Query Language. Ide o databázový jazyk, ktorý bol predstavený v 70. rokoch pre správu databáz. Prostredníctvom SQL môže používateľ manipulovať a získavať údaje uložené v relačnej databáze. Na vloženie, odstránenie, úpravu alebo vytvorenie akýchkoľvek údajov sa používa SQL. Treba zdôrazniť, že SQL je dopytovací jazyk, nie systém DB. SQL používajú najmä profesionáli na spracovanie údajov v systéme správy relačných databáz.

Vedel si, že...

SQL sa stal ANSI (American National Standards Institute) v roku 1986 a bol certifikovaný ISO v roku 1987?

SQL screenshot
SQL

JUnit

JUnit je komplexný framework pre testovanie v jazyku Java, ktorý je kľúčovým nástrojom pre developerov, aby zabezpečili spoľahlivosť, funkčnosť a kvalitu svojho softvéru. Charakterizuje sa ako nástroj na automatizované testovanie, ktorý umožňuje vývojárom vytvárať a spúšťať testy pre rôzne časti svojich aplikácií.

JUnit ponúka jednoduchý, deklaratívny spôsob definovania testov, pričom umožňuje vývojárom overiť, či jednotlivé časti ich kódu (jednotky) fungujú správne. Tento rámec poskytuje assert metódy na vyhodnocovanie očakávaných výsledkov v porovnaní s tými skutočnými, čo umožňuje odhaliť chyby a problémy vo vývoji čo najskôr.

JUnit je dôležitým nástrojom pre praktizovanie vývoja orientovaného na testy (Test-Driven Development) a zabezpečuje, že zmeny v kóde neporušia existujúcu funkcionalitu. Je to neodmysliteľný nástroj pre vývojárov, ktorí chcú dosiahnuť vysokú úroveň kvality a stability svojich Java aplikácií prostredníctvom systematického a automatizovaného testovania.

JUnit screenshot
JUnit

Hibernate

Hibernate je výkonný framework pre mapovanie objektov do relačných databáz v jazyku Java. Jeho hlavným cieľom je zjednodušiť interakciu medzi aplikáciou a databázou, čím umožňuje vývojárom pracovať s objektami v jazyku Java namiesto priamej práce s SQL dotazmi.

Charakterizuje sa ako nástroj na objektovo-relačné mapovanie (ORM), ktorý ponúka pohodlný a abstraktný spôsob práce s dátami v databáze. Hibernate umožňuje definovať mapovacie vzťahy medzi objektami a tabuľkami v databáze, čo zjednodušuje prácu s dátami a eliminuje potrebu ručného písania SQL dotazov.

Tento framework ponúka aj funkcie, ako je správa transakcií, caching dát, odolnosť voči chybám a optimalizácie pre efektívny prístup k dátam. Je široko využívaný v aplikačných projektoch, kde je potrebné efektívne a spoľahlivo pracovať s databázou. Hibernate je tak dôležitým nástrojom v ekosystéme Java pre vývojárov, ktorí chcú zvýšiť produktivitu a znížiť komplexitu pri práci s dátami v relačných databázach.

Hibernate diagram
Hibernate diagram

SOA

SOA, tiež známa ako Service Orientation Architecture, môže byť definovaná ako prístup opätovného použitia softvérových komponentov prostredníctvom servisných rozhraní. Tieto rozhrania využívajú bežné komunikačné protokoly, ktoré im umožňujú rýchlu integráciu do nových aplikácií bez toho, aby zakaždým vyžadovali rozsiahlu integráciu. Rozhrania služieb je možné volať bez toho, aby si vedel, ako prebieha integrácia. Štandardné sieťové protokoly, ako je SOAP (Simple Object Access Protocol), sa používajú na doručovanie požiadaviek na čítanie alebo zmenu údajov do služieb. Služby sú vydávané vo forme, ktorá vývojárom uľahčuje ich identifikáciu a opätovné použitie v nových aplikáciách. S pomocou SOA je možné ľahko riadiť zložitosť projektu.

SOA diagram
SOA

Microservices (mikroslužby)

Java mikroslužby sú kolekciou malých softvérových aplikácií implementovaných v programovacom jazyku Java, ktoré spolupracujú pri vytváraní väčšieho riešenia. Jeho architektúra je podobná továrenskej montážnej linke, pričom každá mikroslužba slúži pozdĺž linky ako stanica. Mikroslužby sú vo svete vývoja softvéru čoraz bežnejšie, pretože vývojári sa snažia vytvoriť väčší a efektívnejší softvér, ktorý možno lepšie zostaviť a spravovať ako súbor menších služieb, ktoré spolupracujú na poskytovaní bohatšieho množstva možností pre celú aplikáciu. Najlepšie na mikroslužbách je, že môžete s týmito malými individuálnymi programami – mikroslužbami, vystavať jednoducho komplexnú aplikáciu.

Java microservices diagram
Java microservices

Apache Kafka

Apache Kafka je vysoko škálovateľný a distribuovaný systém na spracovanie správ, ktorý sa stal kľúčovým hráčom v oblasti spracovania udalostí a správ v rámci moderných IT riešení. Charakterizuje sa ako spoľahlivý a odolný nástroj pre tok dát, ktorý umožňuje efektívne spracovanie veľkých objemov udalostí v reálnom čase.

Kafka je známy svojou schopnosťou presúvať dáta medzi aplikáciami a systémami v rámci veľkej organizácie alebo dokonca cez internet. To je dosiahnuté prostredníctvom odosielania správ (message queuing) a publikovania-odoberania (publish-subscribe), čo umožňuje rýchlu, spoľahlivú a distribuovanú výmenu dát medzi rôznymi komponentami softvéru.

Tento nástroj sa často využíva na riešenie problémov spojených s analýzou udalostí v reálnom čase, sledovaním prevádzky, analýzou záznamov, a mnohými ďalšími použitiami. Jeho vlastnosti, ako sú odolnosť voči poruchám, horizontálna škálovateľnosť a efektívna správa, ho robia neodmysliteľným nástrojom pre moderný vývoj softvéru a analýzu dát v komplexných a rozsiahlych IT ekosystémoch.

Vedel si, že...

Apache Kafka bol vyvinutý spoločnosťou LinkedIn, je napísaný v jazykoch Scala a Java a bol darovaný nadácii Apache Software Foundation?

Apache kafka diagram
Apache Kafka

Cloud Computing

Termín cloud sa bežne používa na označenie softvéru alebo služieb, ku ktorým sa pristupuje cez Internet. A v podobnom kontexte je cloud computing (virtuálnou) výpočtovou technikou, ktorá poskytuje zdieľané zdroje spracovania a údaje do počítačov a iných zariadení na požiadanie. Keď kontroluješ e-maily alebo vyhľadávaš na Internete ako bežný používateľ, využívaš hneď niekoľko možností cloudu. V týchto situáciách sa technológia spracovania odohráva na vzdialených miestach a používatelia ju nevidia. Existuje mnoho príkladov, ako je napríklad úložisko Dropbox, Disk Google – to všetko umožňuje cloud.

Vedel si, že...

Podľa posledných analýz veľké množstvo organizácií minie takmer 33 percent svojho technického rozpočtu na cloudové služby? Preto sa vývojárom Java (a tiež iným vývojárom) dôrazne odporúča, aby sa oboznámili s cloud computingom a preferovanými cloudovými platformami, ako sú AWS, GCP, Azure atď.

cloud computing diagram
cloud computing

Elasticsearch

Elasticsearch je výkonný a vysoko škálovateľný analytický a vyhľadávací a nástroj, ktorý sa vyznačuje rýchlym a flexibilným spracovaním veľkých objemov dát. Charakterizuje sa ako distribuovaný systém pre správu a vyhľadávanie štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát, ktorý je základom pre rôzne aplikácie, vrátane vyhľadávania, analýzy, monitoringu a viac.

Elasticsearch používa indexovanie a využíva full-textové vyhľadávanie na efektívne a rýchle hľadanie dát v obrovských súboroch. Tento nástroj je známy svojou schopnosťou sa automaticky škálovať a distribuovať dáta na viacero serverov, čo zabezpečuje vysoký výkon a dostupnosť pre veľké aplikačné projekty.

S jeho bohatými možnosťami na analytické spracovanie dát je Elasticsearch často využívaný pre riešenie problémov spojených s monitorovaním infraštruktúry, logov, vyhľadávaním na webových stránkach a analýzou používateľských dát. Je to neodmysliteľný nástroj v oblasti spracovania veľkých dát, ktorý pomáha organizáciám extrahovať hodnotu z ich informačných zdrojov a zlepšiť rozhodovací proces prostredníctvom rýchleho a efektívneho vyhľadávania a analýzy.

elasticsearch screenshot
Elasticsearch

Docker

Docker je revolučný nástroj pre kontajnerizáciu, ktorý umožňuje vývojárom a IT profesionálom baliť, distribuovať a spúšťať aplikácie v izolovaných prostrediach nazývaných kontajnery. Charakterizuje sa ako ľahko použiteľný a škálovateľný nástroj, ktorý zjednodušuje vývoj, nasadzovanie a správu aplikácií.

S Dockerom môžeš vytvárať kontajnery, ktoré obsahujú všetky potrebné závislosti a komponenty pre tvoju aplikáciu, čo zabezpečuje konzistentnosť medzi vývojovým, testovacím a produkčným prostredím. Tento nástroj umožňuje rýchle a spoľahlivé nasadzovanie aplikácií na rôzne platformy a to všetko bez nekompatibility alebo konfliktov medzi balíčkami.

Docker je neodmysliteľným nástrojom pre moderný vývoj softvéru a automatizované nasadzovanie. Pomáha znížiť čas potrebný na vytvorenie a spustenie aplikácií, čo zvyšuje efektivitu vývojárov a zabezpečuje, že aplikácie sú ľahko prenositeľné a škálovateľné. S Dockerom môžeš rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky a zjednodušiť správu infraštruktúry, čím sa zvyšuje produktivita a spoľahlivosť IT projektov.

Docker screenshot
Docker

O autorovi

Jozef Wagner

Java Developer Senior

Viac ako 10 rokov programujem v Jave, momentálne pracujem v msg life Slovakia ako Java programátor senior a pomáham zákazníkom implementovať ich požiadavky do poistného softvéru Life Factory. Vo voľnom čase si rád oddýchnem v lese, prípadne si zahrám nejakú dobrú počítačovú hru.

Daj nám o sebe vedieť